Vatan ile ilgili Sözler – Vatan Sevgisi Sözleri – Vatan ile İlgili Şiirler

 • Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed.
 • Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır.
 • Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.
 • Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.
 • Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid
 • Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.
 • Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.
 • Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur
 • Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Atatürk.
 • Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

 • Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!
 • Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif
 • Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.
 • Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret
 • Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi.
 • Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?
 • Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret
 • Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.
 • Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu
 • Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
 • Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

 • Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!
 • Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley
 • Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.
 • İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.
 • Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.
 • Vatan bir milletin evidir, ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış çocuk gibidir.
 • Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.
 • Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy
 • Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher
 • Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller
 • Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton
 • Vatanperverlik bir çeşit dindir; savaşların çıktığı yumurtadır.
 • Vatanseverlik şehitlerin alnında parlayan meşale gibidir. Edward Martin
 • Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret
 • Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret
 • Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.
 • Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu
 • Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
 • Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.
 • Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!
 • Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley
 • Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.
 • İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.

 • Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.
 • Vatan bir milletin evidir, ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış çocuk gibidir.
 • Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.
 • Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy
 • Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher
 • Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller
 • Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton
 • Vatanperverlik bir çeşit dindir; savaşların çıktığı yumurtadır.
 • Vatanseverlik şehitlerin alnında parlayan meşale gibidir. Edward Martin
 • Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret
 • Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!
 • Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed
 • Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır.
 • Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.

Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.

 • Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid
 • Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.
 • Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.
 • Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur
 • Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Atatürk
 • Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.
 • Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!
 • Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif
 • Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.
 • Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret
 • Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi.
 • Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?
 • Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret
 • Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.
 • Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu
 • Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
 • Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.
 • Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!
 • Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley
 • Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret
 • Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.
 • Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu
 • Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
 • Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.
 • Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!
 • Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley
 • Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.
 • İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.
 • Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.
 • Vatan bir milletin evidir, ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış çocuk gibidir.
 • Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.
 • Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy
 • Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher
 • Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller
 • Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton
 • Vatanperverlik bir çeşit dindir; savaşların çıktığı yumurtadır.
 • Vatanseverlik şehitlerin alnında parlayan meşale gibidir. Edward Martin
 • Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret
 • Zengin insanlar yurt dışına çıkıp yaşamak ister, ama çıktıklarında istediklerinin ve tasarladıklarının gerçekleşmediğini gördüklerinde ne kadar yanlış yaptıklarını ve ülkelerinin harabelerinin bile önemli olduğunu anlarlar.
 • Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
 • Barış sırasında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar.
 • İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal
 • Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. M. Cemal Kuntay
 • Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.
 • Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.
 • Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy
 • Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
 • Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
 • Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, pekguzelsozler.com kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay
 • Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Mustafa Kemal Atatürk